ยินดีขอต้อนรับสู่
โซล่าเซลล์ โซล่าแพค ออนไลน์ค่ะ

** เปิดรับสมัครแล้ว โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME สำหรับธุรกิจด้านโซล่าเซลล์..... อบรมเข้มข้น 5 วันเต็ม อบรมจบทำธุรกิจได้ทันที ! สนใจติดต่อโทร. 081 8342256 **